Kamis, 27 Mei 2010

KEGIATAN SEKOLAH

Siswa / I Teknik Komputer Jaringan Merakit PC dan mencatat kinerja PC mengenal Hardware dan Software.


Siswa Teknik mekanik Otomotif
dalam sistem transmisi manualSiswa / I SMK Negeri 1 Bandar Masilam Jurusan Teknik Elektronika Industri dalam merakit Micro Controller untuk sistem industri

pendidik yang mempunyai tanggungjawab

Pada masa - masa sekarang ini banyak sekali seorang tenaga pendidik disebuah instansi sekolah yang kurang bertanggungjawab kepada peserta didik. mereka beranggapan ilmu yang mereka peroleh selama dibangku kuliah sangatlah mahal untuk dibagikan / diajarkan kepada anak didik. sehingga dalam menjalankan aktifitasnya mereka hanya sekedar menyampaikan bahan ajar, tetapi kurangnya perhatian pendidik terhadap minat belajar peserta didik. jika pendidik memiliki jiwa yang bertanggungjawab dalam mendidik peserta didik akan terciptanya suasana yang amat baik antara pendidik dan peserta didik. banyak pendidik akan bertanggungjawab jika ada uang. ini tidak boleh terus dibiarkan. pendidik harus bisa menghilangkan sifat - sifat yang kurang baik dalam mendidik, jangan menggunakan kekerasan dalam mendidik peserta didik, pendidik bukannya pengajar, jika pendidik sebagai pengajar maka hancurlah tanggungjawab seorang pendidik. pendidik harus dapat membuat suasana menjadi lebih menyenagkan dalam belajar. jangan cuma bahan saja yang datang, tetapi coba bimbing cara belajar peserta didik, awasi jangan cuma menipui diri sendiri untuk mencari kesenangan diri sendiri.